Blog Image

Jørn Hagen

Fotokunstner

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Verden snudd på hodet, 2015

Formidling Posted on 3. november 2015 15:07Verden snudd på hodet – eller camera obscura
Den kulturelle skolesekken, Oppland
Østre- og Vestre Toten, 7.9.-16.10.2015

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet for fotografiet: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Et rom på skolen blir et camera obscura (mørkt kammer). Elevene tas med
inn i en magisk verden snudd på hodet som aktiviserer elevene og skaper
engasjement og interesse i flere fag som kunst og håndverk, historie og
naturfag.Venner for livet, Søre Ål skole, 2015

Formidling Posted on 3. november 2015 14:55


Foto/tekst: Søre Ål skole

Venner for livet var tema for årets
store felles-forestilling ved Søre Ål skole. Med finansiell støtte fra Oppland
fylkeskommunes kriblemidler, og inspirert av profesjonelle kunstnerne, som er
en betingelse for Kriblemidlerprosjektene, fikk elevene jobbe sammen med
kunstnere og lærere helt fra prosjektstart.

Med god hjelp av forfatter og leselærer
Janne Aasebø Johnsen var elevene selv med og laget tekstene til forestillingen.
Tekstene ble siden bearbeidet til sangformat av lærer Vegard Eggen og tonesatt
av komponist Tor Ingar Jacobsen.

På samme måte
som at elevene selv laget tekstene, deltok de i det visuelle arbeidet rundt
forestillingen. Scenografien var basert på bilder tatt av elevene på de
forskjellige klassetrinnene. Denne prosessen ble ledet av kunstfotograf Jørn
Hagen
. Forestillingen ble vist i Maihaugsalen. Ved å vise forestillingen på en
slik scene, får elevenes verk løftet frem og fremstår med en profesjonell ramme
rundt seg. I løpet av våren 2015 skal dessuten bildene og utdrag av tekstene
bli til en permanent utsmykking på skolen. I tillegg blir det laget en bok av
prosjektet, med lydfiler, bilder og tekster. En bok alle elevene får som et
minne om hva de har deltatt på og bidradd til.Vann i kunsten, REFLEKSJON, 5.- 20. september 2015

Formidling Posted on 3. november 2015 12:40

Refleksjon: Tobias Brenden Fredriksen,
Benedicte Rooth Olstad, Joakim Nydal Svehaugen

For sjette år på rad har Lillehammer Kunstmuseum
gjennomført formidlingsopplegget Vann i kunsten, et samarbeid med
Eidsiva.

Målet var å la ungdom bli kjent med kunstfoto med
utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. Tilbudet ble gitt eksklusivt til
elever fra medier- og kommunikasjonslinjene ved Gausdal og Gjøvik videregående
skole. Elevene arbeidet intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde
Fauskerud
fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen i mai/juni
2015.

I årets utstilling har elevene «jaktet» etter øyeblikket i byrommet eller i naturen. Utstillingen Refleksjon setter søkelyset på vann, kraft og energi i situasjoner vi har sett før, men nå formidlet på en ny måte.

Prosjektet avsluttes med egen elevutstillingen Refleksjon
i Oppland Kunstsenter 5.-20. september 2015.
Utstillingsåpningen er 5. september kl 14 og er en del av Eidsivas Vannslippdag.Ja, vi elsker, Aulestad

Formidling Posted on 3. november 2015 11:58

Foto: 6. klasse Engjom skole

Aulestads ønske er gjennom samarbeid med
de ulike barneskolene i Gausdal at unge gausdøler skal få et forhold til og en
forståelse av nasjonalsangen vår. Den ble jo skrevet av en stor og kjent
nordmann, Bjørnstjerne Bjørnson, som bodde en lang periode at sitt liv her i
Gausdal.

Elever i 6. klasse ved Engjom skole har
i samarbeid med kunstfotograf Jørn Hagen laget en utstilling med fotografier som
viser elevenes tolkning av alle de 8 versene i “Ja, vi elsker”.

Utstillingen skal vises i hagen på
Aulestad. Velkommen til
utstillingsåpning tirsdag 12. mai 2015 kl. 12.00.Paviljong, Ringebu kulturskole, 2015

Formidling Posted on 3. november 2015 11:36

Foto:

Tor Ivan Boine

Iskunstprosjekt med elever fra Ringebu kulturskole.
Den 8-kantede paviljongen i bakgrunnen var utgangspunkt for skulpturene. Elevene, i grupper, bygde videre på åtte isblokker som vi satte opp.

Kunstnere: Marit Hosar, Jørn HagenLysende isskog, Søndre Park, 2015

Prosjekter Posted on 3. november 2015 11:17

Kald Kunst presenterer Lysende isskog i Søndre Park,
Lillehammer.

Kunstnerne: Marit Hosar, Ådne Løvstad, Jørn Hagen, Liv
Rygh, Marianne Broch, Jannecke Lønne Christiansen, Anna Weilhartner, Øystein
Duun Grande.OPPLAND NÅ!, Oppland kunstsenter, Lillehammer, 15.11.-20.12.2014

Utstillinger Posted on 3. november 2015 11:15

Rom med utsikt #1

Bakgrunnen for fotoprosjektet Rom med utsikt er en
fascinasjon for fenomenet camera obscura og de to
historiene som smelter sammen gjennom teknikken. Et kort øyeblikk fra vår tid
og rommets lange fortid i samme fotografi skapt gjennom et hullkamera
fotografert digitalt.

Camera obscura, apparat for optisk
avbildning på en billedskjerm, forløper for foto- og projeksjonsapparatet
(episkopet). I sin enkleste form, som betegnes hullkamera og som
frembringer en såkalt hullavbildning, er camera obscura et avblendet rom
som bare får lys gjennom en ganske liten lysåpning. Under tilstrekkelige ytre
lysforhold ser man da inne i dette mørkerommet, på den motsatte vegg, et bilde
av de ytre omgivelsene som er synlig fra lysåpningen. Bildet er omvendt med
hensyn til opp-ned og høyre-venstre.

(Holtsmark, Torger. (2009, 14. februar). Camera obscura. Store norske
leksikon).