Blog Image

Jørn Hagen

Kunstfotograf

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Rommet mellom/Ufullendte historier, Galleri Zink, 15.1.-6.2.2022, Lillehammer

Utstillinger Posted on 13. mars 2022 21:00

Ufullendte historier
Utgangspunktet for prosjektet er dagligdagse hendelser. Noen av hendelsene er selvopplevde, historiske i nær fortid, som er iscenesatt og fotografert i et tomt landskap i enkle omgivelser. Andre hendelser kan være konstruerte ut fra aktuelt nyhetsbilde eller billedgjøring av en følelse eller stemning. Bruk av kameravinkel, fokus, komposisjon, lys og mangel på omgivelser konsentrerer utrykket rundt fortellingen som formidles. Gjennom teknikken som brukes skapes en stemning og en tekstur som underbygger visualiseringen av tanker og minner, og gir fotografiene et drømmeaktig uttrykk.

Hendelsene fremstår som løsrevet fra et større narrativ, som stillbilder fra en film. Det filmatiske preget forsterkes særlig i billedseriene hvor et konsentrert handlingsforløp fremstilles. Bildene spiller på gjenkjennelse, det er som om man har sett scenene som utspiller seg før, de uttrykker scener man er fortrolig med. Noen ganger fremstilles omslagspunktet, andre ganger forteller bildet om det som har skjedd.

Formen har noe nostalgisk over seg, silhuettene og det uskarpe tåkeaktig «filteret» gjør at bildene fremstår som et «etterbilde», et svakt ekko fra en hendelse som et minne som hentes frem fra hukommelsen.

Janeke Meyer Utne
Konservator – Lillehammer KunstmuseumGalleri Zink, Høstutstilling, 2019, Øyer

Utstillinger Posted on 13. mars 2022 20:53

Ved veis ende, fotografi på papir, 80×120 cm.
Fra prosjektet Landskapt som tar for seg det estetiske møtet mellom det menneskeskapte og naturen, menneskets inngripen i naturen og historiens møte med nåtiden – de gamle kulturminnene i møte med den moderne tids fremskrittsiver. Ofte har fotografiene et narrativt uttrykk som inviterer betrakteren til å gå dypere inn i detaljene i fotografiet.SIKT, fotografi, Galleri Fjordheim, 26.5.-24.6.2018, Biri

Utstillinger Posted on 6. juni 2018 11:51

I utstillingen «Sikt» gir kunstfotograf Jørn Hagen en poetisk og vemodig tolkning av Fjordheim, den gamle verneverdige villaen på Biri, en bygning som nå sannsynligvis må vike plassen for utbyggingen av E6. Prosjektet går inn i en dagsaktuell diskusjon, protestene mot rivningen har vært mange, og reflekterer over hvordan historiske kulturminner må gi tapt for det nye. Serien føyer seg inn i Hagens kunstnerskap, hvor omdreiningspunktene har vært det estetiske møtet mellom det menneskeskapte og naturen, menneskets inngripen i naturen og historiens møte med nåtiden – de gamle kulturminnene i møte med den moderne tids fremskrittsiver. I «Sikt»-utstillingen er referansen til det nye, utbyggingen av E6, en forutsetning for serien, men ikke visualisert i bildene.

I «Sikt» utforsker Hagen også camera obscura (lat.: mørkt rom). Camera obscura er i sin enkleste form et lystett rom eller en boks hvor lysstrålene fra utsiden trenger inn gjennom et lite hull i en vegg, et såkalt ”pinhole”. Inne i rommet vil det dannes et levende opp ned og speilvendt bilde som viser omgivelsene og bevegelser på utsiden. Sitt gjennombrudd fikk camera obscura da hullet ble erstattet med en linse i 1568, og er en forløper for kameraet. På utstillingen vises både foto og objekter basert på camera obscura.

Utstillingen er støttet av Fjordheimstipendet 2018 og Kulturrådet.Kontrast, Galleri Svae, 15.6.-2.7.2017, Gjøvik

Utstillinger Posted on 5. juni 2018 22:55OpplandÅPEN, 6.-27.8.2016, Oppland kunstsenter 30 år

Utstillinger Posted on 1. juni 2018 15:54


LANDSKAPT
Gjemmestedet

I prosjektet Landskapt utforsker jeg det estetiske møtet mellom det menneskeskapte og naturen. Noen ganger er det menneskeskapte lite, knapt synlig, andre ganger stor ingeniørkunst.

En gang ei lekehytte i skogen, et gjemmested, et skjul mot regnet. Nå blottstilt for alle da skogsmaskina kom. Plutselig ligger hytta der ubeskyttet og synlig, gjemmestedet er borte.OPPLAND NÅ!, Oppland kunstsenter, Lillehammer, 15.11.-20.12.2014

Utstillinger Posted on 3. november 2015 11:15

Rom med utsikt #1

Bakgrunnen for fotoprosjektet Rom med utsikt er en
fascinasjon for fenomenet camera obscura og de to
historiene som smelter sammen gjennom teknikken. Et kort øyeblikk fra vår tid
og rommets lange fortid i samme fotografi skapt gjennom et hullkamera
fotografert digitalt.

Camera obscura, apparat for optisk
avbildning på en billedskjerm, forløper for foto- og projeksjonsapparatet
(episkopet). I sin enkleste form, som betegnes hullkamera og som
frembringer en såkalt hullavbildning, er camera obscura et avblendet rom
som bare får lys gjennom en ganske liten lysåpning. Under tilstrekkelige ytre
lysforhold ser man da inne i dette mørkerommet, på den motsatte vegg, et bilde
av de ytre omgivelsene som er synlig fra lysåpningen. Bildet er omvendt med
hensyn til opp-ned og høyre-venstre.

(Holtsmark, Torger. (2009, 14. februar). Camera obscura. Store norske
leksikon).OPPLAND NÅ!, Oppland kunstsenter, Lillehammer, 15.11.-20.12.2014

Utstillinger Posted on 7. november 2014 15:00

Juryen har lagt vekt på dette i sin sammensetning av kunstverk:

«Vi i juryen har valgt å se etter kvalitet samtidig som vi har forsøkt å ivareta en jevn fordeling av teknikker, uttrykk, og kunstnernes alder.

Vi har også etterstrebet en balanse mellom representasjonen av kunstnere fra BKO og NKØst. Vi mener at med dette utvalget har vi fått fram det beste av innsendte søknader,
i tillegg til en god variasjon og balanse i både kunstnerisk uttrykk og representasjon av kunstnere og kunsthåndverkere i vår region.»REFLEKSJONER, årets martnsutstilling Stavsmartn 2014, Tretten

Utstillinger Posted on 24. oktober 2014 22:06

R E F L E K S J O N E R
FOTO JØRN HAGEN / GLASS KARI MØLSTAD

Velkommen til åpning av årets martnsutstilling i
Fonstadbygningen på Tretten fredag 17. oktober kl. 19.00

Utstillingen åpnes av Frode Fossbakken
Musikalsk innslag ved Sissel Morken Gullord

UTSTILLINGEN ER ÅPEN 17.-26. OKTOBERNeste »