Juryen har lagt vekt på dette i sin sammensetning av kunstverk:

«Vi i juryen har valgt å se etter kvalitet samtidig som vi har forsøkt å ivareta en jevn fordeling av teknikker, uttrykk, og kunstnernes alder.

Vi har også etterstrebet en balanse mellom representasjonen av kunstnere fra BKO og NKØst. Vi mener at med dette utvalget har vi fått fram det beste av innsendte søknader,
i tillegg til en god variasjon og balanse i både kunstnerisk uttrykk og representasjon av kunstnere og kunsthåndverkere i vår region.»