Ved veis ende, fotografi på papir, 80×120 cm.
Fra prosjektet Landskapt som tar for seg det estetiske møtet mellom det menneskeskapte og naturen, menneskets inngripen i naturen og historiens møte med nåtiden – de gamle kulturminnene i møte med den moderne tids fremskrittsiver. Ofte har fotografiene et narrativt uttrykk som inviterer betrakteren til å gå dypere inn i detaljene i fotografiet.