R E F L E K S J O N E R
FOTO JØRN HAGEN / GLASS KARI MØLSTAD

Velkommen til åpning av årets martnsutstilling i
Fonstadbygningen på Tretten fredag 17. oktober kl. 19.00

Utstillingen åpnes av Frode Fossbakken
Musikalsk innslag ved Sissel Morken Gullord

UTSTILLINGEN ER ÅPEN 17.-26. OKTOBER