Rom med utsikt #1

Bakgrunnen for fotoprosjektet Rom med utsikt er en
fascinasjon for fenomenet camera obscura og de to
historiene som smelter sammen gjennom teknikken. Et kort øyeblikk fra vår tid
og rommets lange fortid i samme fotografi skapt gjennom et hullkamera
fotografert digitalt.

Camera obscura, apparat for optisk
avbildning på en billedskjerm, forløper for foto- og projeksjonsapparatet
(episkopet). I sin enkleste form, som betegnes hullkamera og som
frembringer en såkalt hullavbildning, er camera obscura et avblendet rom
som bare får lys gjennom en ganske liten lysåpning. Under tilstrekkelige ytre
lysforhold ser man da inne i dette mørkerommet, på den motsatte vegg, et bilde
av de ytre omgivelsene som er synlig fra lysåpningen. Bildet er omvendt med
hensyn til opp-ned og høyre-venstre.

(Holtsmark, Torger. (2009, 14. februar). Camera obscura. Store norske
leksikon).