Foto/tekst: Søre Ål skole

Venner for livet var tema for årets
store felles-forestilling ved Søre Ål skole. Med finansiell støtte fra Oppland
fylkeskommunes kriblemidler, og inspirert av profesjonelle kunstnerne, som er
en betingelse for Kriblemidlerprosjektene, fikk elevene jobbe sammen med
kunstnere og lærere helt fra prosjektstart.

Med god hjelp av forfatter og leselærer
Janne Aasebø Johnsen var elevene selv med og laget tekstene til forestillingen.
Tekstene ble siden bearbeidet til sangformat av lærer Vegard Eggen og tonesatt
av komponist Tor Ingar Jacobsen.

På samme måte
som at elevene selv laget tekstene, deltok de i det visuelle arbeidet rundt
forestillingen. Scenografien var basert på bilder tatt av elevene på de
forskjellige klassetrinnene. Denne prosessen ble ledet av kunstfotograf Jørn
Hagen
. Forestillingen ble vist i Maihaugsalen. Ved å vise forestillingen på en
slik scene, får elevenes verk løftet frem og fremstår med en profesjonell ramme
rundt seg. I løpet av våren 2015 skal dessuten bildene og utdrag av tekstene
bli til en permanent utsmykking på skolen. I tillegg blir det laget en bok av
prosjektet, med lydfiler, bilder og tekster. En bok alle elevene får som et
minne om hva de har deltatt på og bidradd til.