Verden snudd på hodet – eller camera obscura
Den kulturelle skolesekken, Oppland
Østre- og Vestre Toten, 7.9.-16.10.2015

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet for fotografiet: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Et rom på skolen blir et camera obscura (mørkt kammer). Elevene tas med
inn i en magisk verden snudd på hodet som aktiviserer elevene og skaper
engasjement og interesse i flere fag som kunst og håndverk, historie og
naturfag.