Blog Image

Jørn Hagen

Kunstfotograf

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Vi hører sammen, fotoverksted Kulturhjerte, 2021, Lillehammer

Formidling Posted on 13. mars 2022 20:26

Foto- og tekst-verksted med de yngste deltagerne i Kulturhjerte sammen med forfatter Janne Aasebø Johnsen. Verkstedet ble avsluttet med en utstilling med 12 fotografier på kaféen Ateliers Søster.


Nye MobilArt, DKS Hedmark, april 2018, Østerdalen

Formidling Posted on 6. juni 2018 11:19

MobilArt

I en tid der alle fotografer alt hele tiden, der mobilkameraet har blitt en del av oss og en forlengelse av sanseapparatet skal vi bruke dette kameraet til å lage god fotokunst.

Fotokunstner Jørn Hagen leder verkstedet der elevene skal bruke mobilen sin til å fortelle en historie gjennom en serie med foto. Til historien/fotoene skal det også skrives en enkel tekst. Resultatet av workshopen skal bli en utstilling på papir på vegg.

Turné for Turnéorganisasjonen i Hedmark til grunnskoler i Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Folldal.

Foto: Tynset ungdomsskoleKunst underveis, DKS Hedmark 25 år, Kvikne skole og barnehage

Formidling Posted on 5. juni 2018 22:42Dette skoleåret har vi feiret 25 år med Den kulturelle skolesekken i Hedmark!
Som en del av jubileet har det blitt gjennomført tre skolefestivaler, Kunst underveis.

Under Kunst underveis har det blitt lagt til rette for at elevenes «stemmer» skulle komme til uttrykk gjennom et spekter av kunstarter. Eivind Buene har komponert et verk på syv satser, «neoN Notebook». Dette har elevene gått løs på uten silkehansker. Bestillingsverket har blitt fremført live av neoN-ensemblet på hver av de tre forestillingene.

Noen av satsene i «neoN Notebook» ble lyttet til og tolket gjennom fotografi under veiledning av kunstfotograf Jørn Hagen.

https://vimeo.com/210402349Selvbilde, Engesvea barne- og ungdomsskole, Lillehammer

Formidling Posted on 1. juni 2018 15:36

I oktober/november 2016 hadde Engesvea barne- og ungdomsskole «Selvbilde» som månedens verdi på skolen. Vi vet at ungdom i dag i stor grad lever sine liv i den digitale verden, en verden vi ikke har like stor og naturlig tilgang til. Dette er en spennende og kunnskapsrik verden, men samtidig en verden hvor vi også vet at grensegangene mellom respekt og trakassering, annerkjennelse og mobbing, vennskap og uvennskap er skjøre og lette å overskride. Målet med prosjektet var å øke elevenes bevissthet rundt eget selvbilde og hvordan man påvirker andres selvbilde. De ønsket også å øke bevisstheten rundt bruken av selfies i denne sammenhengen. Sammen med Janne Aasebø Johnsen og Jørn Hagen skulle elevene uttrykke seg gjennom bilder og tekst. Dette munnet ut i tre utstillinger; en utstilling på skolen, en på biblioteket i byen og en i kirka. Elevene fikk reflektere rundt hvilke bilder og tekster man viser i de ulike foraene; hvilke bilder og tekster viser du for kamerater og hvilke tar du med deg til byen og viser på biblioteket? På denne måten får man på en annerledes, men meget tydelig måte, modellert og illustrert de situasjonene elevene er i til daglig.Røyslimoen skole 30 år, Lillehammer

Formidling Posted on 1. juni 2018 15:11

Røyslimoen skole var 30 år i 2016. Her ble det ei aktiv og produktiv uke på skolen med aktivitetsdager der fokus var på praktisk-/estetiske fag. Skolen engasjerte hip-hop-danser og dansepedagog Jomo Silveira fra Lillehammer dansesenter og hallingdanser og frilans folkekunstner Martin Myhr. I tillegg ble kunstfotograf Jørn Hagen invitert til å komme og holde foto-workshop for 6.- og 7. trinn.
I slutten av uka var det Åpen dag på skolen med elevutstillinger og en innlagt dansefremvisning på ettermiddagen.Det magiske sakte bidet, Lillehammer Kunstmuseum/Eidsiva

Formidling Posted on 1. juni 2018 15:02Kalde farger, Søre Ål skole, Lillehammer

Formidling Posted on 10. mars 2016 22:12


I samarbeid med fotograf og iskunstner Jørn Hagen, forfatter Janne
Aasebø Johnsen og dansepedagog Jomo Silveira
satte Søre Ål skole opp forstillingen ”Kalde farger” under årets vintermarked.

Ni
store lyssatte fargeblyanter i is, bygd av elever, var den sceniske rammen for en spektakulær forestilling
der elever fra 5.-7. trinn underholdt med fortelling, skuespill, sang og dans.

Søre ål skole har fått støtte fra Oppland fylkeskommune i form av
Kriblemidler.De gode gjerninger redder verden, Solvang skole, 2015

Formidling Posted on 10. mars 2016 20:15

Fredag 27. november 2015 ble fotoutsmykkingen
”De gode gjerninger redder verden” avduket på Solvang skole.

Dette sitatet var det siste Bjørnstjerne Bjørnson
skrev på sitt sykeleie i 1910.

43 elever fra 6. trinn
har illustrert, under veiledning av Jørn, de gode gjerninger med foto. 32 av til
sammen flere tusen bilder ble plukket ut til å komme på veggen. Forfatteren
Edvard Hoem foretok avdukingen.Neste »