Blog Image

Jørn Hagen

Fotokunstner

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Verden snudd på hodet, 2015

Formidling Posted on 3. november 2015 15:07Verden snudd på hodet – eller camera obscura
Den kulturelle skolesekken, Oppland
Østre- og Vestre Toten, 7.9.-16.10.2015

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet for fotografiet: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Et rom på skolen blir et camera obscura (mørkt kammer). Elevene tas med
inn i en magisk verden snudd på hodet som aktiviserer elevene og skaper
engasjement og interesse i flere fag som kunst og håndverk, historie og
naturfag.Venner for livet, Søre Ål skole, 2015

Formidling Posted on 3. november 2015 14:55


Foto/tekst: Søre Ål skole

Venner for livet var tema for årets
store felles-forestilling ved Søre Ål skole. Med finansiell støtte fra Oppland
fylkeskommunes kriblemidler, og inspirert av profesjonelle kunstnerne, som er
en betingelse for Kriblemidlerprosjektene, fikk elevene jobbe sammen med
kunstnere og lærere helt fra prosjektstart.

Med god hjelp av forfatter og leselærer
Janne Aasebø Johnsen var elevene selv med og laget tekstene til forestillingen.
Tekstene ble siden bearbeidet til sangformat av lærer Vegard Eggen og tonesatt
av komponist Tor Ingar Jacobsen.

På samme måte
som at elevene selv laget tekstene, deltok de i det visuelle arbeidet rundt
forestillingen. Scenografien var basert på bilder tatt av elevene på de
forskjellige klassetrinnene. Denne prosessen ble ledet av kunstfotograf Jørn
Hagen
. Forestillingen ble vist i Maihaugsalen. Ved å vise forestillingen på en
slik scene, får elevenes verk løftet frem og fremstår med en profesjonell ramme
rundt seg. I løpet av våren 2015 skal dessuten bildene og utdrag av tekstene
bli til en permanent utsmykking på skolen. I tillegg blir det laget en bok av
prosjektet, med lydfiler, bilder og tekster. En bok alle elevene får som et
minne om hva de har deltatt på og bidradd til.Vann i kunsten, REFLEKSJON, 5.- 20. september 2015

Formidling Posted on 3. november 2015 12:40

Refleksjon: Tobias Brenden Fredriksen,
Benedicte Rooth Olstad, Joakim Nydal Svehaugen

For sjette år på rad har Lillehammer Kunstmuseum
gjennomført formidlingsopplegget Vann i kunsten, et samarbeid med
Eidsiva.

Målet var å la ungdom bli kjent med kunstfoto med
utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. Tilbudet ble gitt eksklusivt til
elever fra medier- og kommunikasjonslinjene ved Gausdal og Gjøvik videregående
skole. Elevene arbeidet intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde
Fauskerud
fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen i mai/juni
2015.

I årets utstilling har elevene «jaktet» etter øyeblikket i byrommet eller i naturen. Utstillingen Refleksjon setter søkelyset på vann, kraft og energi i situasjoner vi har sett før, men nå formidlet på en ny måte.

Prosjektet avsluttes med egen elevutstillingen Refleksjon
i Oppland Kunstsenter 5.-20. september 2015.
Utstillingsåpningen er 5. september kl 14 og er en del av Eidsivas Vannslippdag.Ja, vi elsker, Aulestad

Formidling Posted on 3. november 2015 11:58

Foto: 6. klasse Engjom skole

Aulestads ønske er gjennom samarbeid med
de ulike barneskolene i Gausdal at unge gausdøler skal få et forhold til og en
forståelse av nasjonalsangen vår. Den ble jo skrevet av en stor og kjent
nordmann, Bjørnstjerne Bjørnson, som bodde en lang periode at sitt liv her i
Gausdal.

Elever i 6. klasse ved Engjom skole har
i samarbeid med kunstfotograf Jørn Hagen laget en utstilling med fotografier som
viser elevenes tolkning av alle de 8 versene i “Ja, vi elsker”.

Utstillingen skal vises i hagen på
Aulestad. Velkommen til
utstillingsåpning tirsdag 12. mai 2015 kl. 12.00.Paviljong, Ringebu kulturskole, 2015

Formidling Posted on 3. november 2015 11:36

Foto:

Tor Ivan Boine

Iskunstprosjekt med elever fra Ringebu kulturskole.
Den 8-kantede paviljongen i bakgrunnen var utgangspunkt for skulpturene. Elevene, i grupper, bygde videre på åtte isblokker som vi satte opp.

Kunstnere: Marit Hosar, Jørn HagenVann i kunsten, Lillehammer, 6.-22.9.2014

Formidling Posted on 3. juli 2014 22:03

Vann i kunsten er et formidlingsopplegg der målet er å la ungdom bli kjent med kunstfoto med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. Formidlingsopplegget er et samarbeid mellom Eidsiva og Lillehammer Kunstmuseum. Elever fra medier- og kommunikasjons-linjene ved Gausdal og Gjøvik videregående skole har arbeidet intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde Fauskerud fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen.

Resultatet av dette arbeidet vises i elevutstillingen LYDBØLGER, som åpnes lørdag 6. september kl 14 på Lilletorget. Åpningen er en del av Eidsivas Vannslippdag. Utstillingen vises ved Badedammen i Lillehammer i perioden 6. – 22. september 2014.

Utstillingen som består av 25 kunstverk, der hvert enkelt kunstverk har egen lyd. Lyden kan høres ved å bruke mobiltelefonen og scanne inn QR-koden som finner på kunstverket eller gå inn på bildets nettadresse.Verden snudd på hodet, Den kulturelle skolesekken, 2014

Formidling Posted on 26. juni 2014 12:56

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet for fotografiet: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Leonardo da Vinci beskrev i 1490 prinsippet og fordelene dette kunne gi for malere. Lysstrålene ble nå ledet over på et papir, slik at man kunne tegne omrisset av motivet. Teknikken ble mer og mer utbredt, og mange av renessansens største malere benyttet seg trolig av det. Etter hvert fikk innretningen navnet camera obscura (mørkt rom).

Et rom på skolen gjøres om til et camera obscura, et mørkt rom å gå inn i hvor elevene kan oppleve magien når hele rommet fylles av motivet utenfor kameraet. Der tar vi opp ulike emner knyttet til camera obscura og gjør noen enkle eksperimenter.Ja, vi elsker

Formidling Posted on 26. juni 2014 12:34

Tirsdag 20. mai åpnet utstillingen «Ja vi elsker» på Aulestad. Utstillingen er et samarbeid mellom Aulestad og 6. klasse ved Follebu skole.

I anledning Grunnlovsjubilleet har elevene tolket nasjonalsangen og i samarbeid med kunstfotografen Jørn Hagen har de laget en fotoutstilling. Elevene har jobbet med ustillingen i flere fag.

Utstillingen har navnet «Ja, vi elsker – Norgeshistorien i miniatyr» og består av 16 fotografier, to fotografier til hvert vers. Bildene stilles ut i parken på Aulestad i hele sommer og det er laget en ny grusvei gjennom parken, som bildene står langs.« ForrigeNeste »