Blog Image

Jørn Hagen

Fotokunstner

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Verden snudd på hodet, Den kulturelle skolesekken, 2014

Formidling Posted on 26. juni 2014 12:56

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet for fotografiet: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Leonardo da Vinci beskrev i 1490 prinsippet og fordelene dette kunne gi for malere. Lysstrålene ble nå ledet over på et papir, slik at man kunne tegne omrisset av motivet. Teknikken ble mer og mer utbredt, og mange av renessansens største malere benyttet seg trolig av det. Etter hvert fikk innretningen navnet camera obscura (mørkt rom).

Et rom på skolen gjøres om til et camera obscura, et mørkt rom å gå inn i hvor elevene kan oppleve magien når hele rommet fylles av motivet utenfor kameraet. Der tar vi opp ulike emner knyttet til camera obscura og gjør noen enkle eksperimenter.Is-kunst, Vingnes, 2014

Prosjekter Posted on 26. juni 2014 12:45


Iskunst på isen, iskunst i det offentlige rom, iskunst som ønsker deg velkommen til Lillehammer. Det er hva regionens kunstnerne ønsker publikum skal oppleve hver vinter de kommende årene. Peder Istad er skulptør, maler og landets mest erfarene iskunstner og leder workshopen som har skapt skulpturen. Følgende kunstnere har deltatt i prosjektet: Marit Hosar, Ådne Løvstad, Liv Rygh, Inger Johanne Byhring, Jannecke Lønne Christiansen, Jørn Hagen, Marianne Broch, Kari Mølstad og Claudio Benedetto. Fra Nansenskolen har studentene Stian Lauritzen, Øystein Duun Grande og Tatiana Romyni Kroff deltatt. 

 Prosjektet i 2014 er finansiert av: Oppland Fylkeskommune, Lillehammer Kommune og Kunstnersenteret i Oppland/Kunstgjødselmidler.Ja, vi elsker

Formidling Posted on 26. juni 2014 12:34

Tirsdag 20. mai åpnet utstillingen «Ja vi elsker» på Aulestad. Utstillingen er et samarbeid mellom Aulestad og 6. klasse ved Follebu skole.

I anledning Grunnlovsjubilleet har elevene tolket nasjonalsangen og i samarbeid med kunstfotografen Jørn Hagen har de laget en fotoutstilling. Elevene har jobbet med ustillingen i flere fag.

Utstillingen har navnet «Ja, vi elsker – Norgeshistorien i miniatyr» og består av 16 fotografier, to fotografier til hvert vers. Bildene stilles ut i parken på Aulestad i hele sommer og det er laget en ny grusvei gjennom parken, som bildene står langs.Få øye på Munch, et digitalt verksted for unge, Den kulturelle skolesekken, Nasjonalmuseet

Formidling Posted on 26. juni 2014 12:16

Edvard Munch brukte et rikt spekter av kunstneriske virkemidler. Han benyttet også sin tids moderne teknologi, og fotografiet fungerte som skissebok. Det digitale verkstedet «Få øye på Munch» knytter dette til vår egen tid ved at elever får benytte iPad til fotografering og bilderedigering. Denne produksjonen besøkte jeg Øyer- og Gausdal ungdomsskole med i desember 2013.Drivkraft, Vann i kunsten 2013, Eidsiva/Lillehammer Kunstmuseum

Formidling Posted on 26. juni 2014 12:01

For fjerde år på rad gjennomfører
Lillehammer Kunstmuseum formidlingsopplegget Vann i kunsten, et
samarbeidsprosjekt med Eidsiva. Målet er å la ungdom bli kjent med kunstfoto
med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. I år har elever fra medier- og
kommunikasjonslinjene ved Gausdal -og Gjøvik videregående skole, arbeidet
intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde Fauskerud fra
Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen.

Resultatet av dette arbeidet vises i
elevutstillingen Drivkraft som åpner 7. september kl 14 i forbindelse med
Eidsivas vannslippdag.

Offisiell
samarbeidspartner er Eidsiva.#STEM, plakatutstilling Aulestad/Bjerkebæk

Formidling Posted on 26. juni 2014 11:56

Gjennom denne uvanlige utstillingen
gir ungdommer sin tolkning av Sigrid Undsets og Bjørnstjerne Bjørnsons
kvinnesyn.

Utstillingen #stem består av tilsammen
15 store bilder som er satt sammen av ulike elementer. Plakatene henger
utendøres på Bjerkebæk og Aulestad denne sommeren.

Utstillingen #stem er resultatet av et
skoleprosjekt med elever fra Vargstad videregående skole i Lillehammer og
fotograf Jørn Hagen.

Utstillingen er knyttet til
Stemmerettsjubileet som markeres i år, 100 år etter at kvinner i Norge fikk
almenn stemmerett. Elevene ble utfordret på å belyse temaet kvinnefrigjøring og
stemmerett med utgangspunkt i Sigrid Undsets og Bjørnstjerne Bjørnsons liv og
litteratur, uttrykt visuelt i form av en plakatutstilling.

De fleste plakatene har elevene laget
med utgangspunkt i museenes fotomateriale og sitater av de to forfatterne.

De store plakatene skal stå i skogen på
Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk og i parken på nedsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons
hjem Aulestad.

Utstillingen
#stem står ute på Bjerkebæk og Aulestad hele sommeren 2013.

Hvordan ville Bjørnson fått fram sine meninger i dag? Grafisk design: Espen Mork Stubberud/Vargstad VGSAurvoll 231,2 m.o.h.

Formidling Posted on 26. juni 2014 11:47

Aurvoll skole på Tretten har sammen med Jørn Hagen fått kriblemidler fra Oppland fylkeskommune for fotoprosjektet ”Aurvoll 231,2 m.o.h.” Aurvoll skole ligger ca. 230 meter over havet og en gjennomsnitts andretrinns elev er ca 1,20 m. høy. Hvordan ser Aurvoll og Tretten ut fra den høyden og det perspektivet?

Resultatet av prosjektet ble montert i skolens allrom i februar 2014.