Edvard Munch brukte et rikt spekter av kunstneriske virkemidler. Han benyttet også sin tids moderne teknologi, og fotografiet fungerte som skissebok. Det digitale verkstedet «Få øye på Munch» knytter dette til vår egen tid ved at elever får benytte iPad til fotografering og bilderedigering. Denne produksjonen besøkte jeg Øyer- og Gausdal ungdomsskole med i desember 2013.