Gjennom denne uvanlige utstillingen
gir ungdommer sin tolkning av Sigrid Undsets og Bjørnstjerne Bjørnsons
kvinnesyn.

Utstillingen #stem består av tilsammen
15 store bilder som er satt sammen av ulike elementer. Plakatene henger
utendøres på Bjerkebæk og Aulestad denne sommeren.

Utstillingen #stem er resultatet av et
skoleprosjekt med elever fra Vargstad videregående skole i Lillehammer og
fotograf Jørn Hagen.

Utstillingen er knyttet til
Stemmerettsjubileet som markeres i år, 100 år etter at kvinner i Norge fikk
almenn stemmerett. Elevene ble utfordret på å belyse temaet kvinnefrigjøring og
stemmerett med utgangspunkt i Sigrid Undsets og Bjørnstjerne Bjørnsons liv og
litteratur, uttrykt visuelt i form av en plakatutstilling.

De fleste plakatene har elevene laget
med utgangspunkt i museenes fotomateriale og sitater av de to forfatterne.

De store plakatene skal stå i skogen på
Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk og i parken på nedsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons
hjem Aulestad.

Utstillingen
#stem står ute på Bjerkebæk og Aulestad hele sommeren 2013.

Hvordan ville Bjørnson fått fram sine meninger i dag? Grafisk design: Espen Mork Stubberud/Vargstad VGS