For fjerde år på rad gjennomfører
Lillehammer Kunstmuseum formidlingsopplegget Vann i kunsten, et
samarbeidsprosjekt med Eidsiva. Målet er å la ungdom bli kjent med kunstfoto
med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. I år har elever fra medier- og
kommunikasjonslinjene ved Gausdal -og Gjøvik videregående skole, arbeidet
intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde Fauskerud fra
Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen.

Resultatet av dette arbeidet vises i
elevutstillingen Drivkraft som åpner 7. september kl 14 i forbindelse med
Eidsivas vannslippdag.

Offisiell
samarbeidspartner er Eidsiva.