Blog Image

Jørn Hagen

Kunstfotograf

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Rommet mellom/Ufullendte historier, Galleri Zink, 15.1.-6.2.2022, Lillehammer

Utstillinger Posted on 13. mars 2022 21:00

Ufullendte historier
Utgangspunktet for prosjektet er dagligdagse hendelser. Noen av hendelsene er selvopplevde, historiske i nær fortid, som er iscenesatt og fotografert i et tomt landskap i enkle omgivelser. Andre hendelser kan være konstruerte ut fra aktuelt nyhetsbilde eller billedgjøring av en følelse eller stemning. Bruk av kameravinkel, fokus, komposisjon, lys og mangel på omgivelser konsentrerer utrykket rundt fortellingen som formidles. Gjennom teknikken som brukes skapes en stemning og en tekstur som underbygger visualiseringen av tanker og minner, og gir fotografiene et drømmeaktig uttrykk.

Hendelsene fremstår som løsrevet fra et større narrativ, som stillbilder fra en film. Det filmatiske preget forsterkes særlig i billedseriene hvor et konsentrert handlingsforløp fremstilles. Bildene spiller på gjenkjennelse, det er som om man har sett scenene som utspiller seg før, de uttrykker scener man er fortrolig med. Noen ganger fremstilles omslagspunktet, andre ganger forteller bildet om det som har skjedd.

Formen har noe nostalgisk over seg, silhuettene og det uskarpe tåkeaktig «filteret» gjør at bildene fremstår som et «etterbilde», et svakt ekko fra en hendelse som et minne som hentes frem fra hukommelsen.

Janeke Meyer Utne
Konservator – Lillehammer KunstmuseumGalleri Zink, Høstutstilling, 2019, Øyer

Utstillinger Posted on 13. mars 2022 20:53

Ved veis ende, fotografi på papir, 80×120 cm.
Fra prosjektet Landskapt som tar for seg det estetiske møtet mellom det menneskeskapte og naturen, menneskets inngripen i naturen og historiens møte med nåtiden – de gamle kulturminnene i møte med den moderne tids fremskrittsiver. Ofte har fotografiene et narrativt uttrykk som inviterer betrakteren til å gå dypere inn i detaljene i fotografiet.Vi hører sammen, fotoverksted Kulturhjerte, 2021, Lillehammer

Formidling Posted on 13. mars 2022 20:26

Foto- og tekst-verksted med de yngste deltagerne i Kulturhjerte sammen med forfatter Janne Aasebø Johnsen. Verkstedet ble avsluttet med en utstilling med 12 fotografier på kaféen Ateliers Søster.


GD: (Gudbrandsdølen Dagningen), 2006, Lillehammer

Utsmykkinger Posted on 13. mars 2022 18:00

Utsmykking i kundesenteret i lokalavisen GD på Lillehammer. Idé: En avis består av tekst og fotografier, nyhetene kan være både tøffe, snille, og skremmende.
Silketrykk på stålelementer. Utsmykkingen består av 15 elementer. Hvert element 80 x 80 cm.X-RAY, Sandvika Storsenter, 2007

Utsmykkinger Posted on 13. mars 2022 17:31

Utsmykking i samarbeid med arkitekt ved rehabilitering av kjøpesenter i 2007. En rekke gjenstander ble røntgenfotografert og lagt inn i store veggdekkende lyskasser og disker.SIKT, fotografi, Galleri Fjordheim, 26.5.-24.6.2018, Biri

Utstillinger Posted on 6. juni 2018 11:51

I utstillingen «Sikt» gir kunstfotograf Jørn Hagen en poetisk og vemodig tolkning av Fjordheim, den gamle verneverdige villaen på Biri, en bygning som nå sannsynligvis må vike plassen for utbyggingen av E6. Prosjektet går inn i en dagsaktuell diskusjon, protestene mot rivningen har vært mange, og reflekterer over hvordan historiske kulturminner må gi tapt for det nye. Serien føyer seg inn i Hagens kunstnerskap, hvor omdreiningspunktene har vært det estetiske møtet mellom det menneskeskapte og naturen, menneskets inngripen i naturen og historiens møte med nåtiden – de gamle kulturminnene i møte med den moderne tids fremskrittsiver. I «Sikt»-utstillingen er referansen til det nye, utbyggingen av E6, en forutsetning for serien, men ikke visualisert i bildene.

I «Sikt» utforsker Hagen også camera obscura (lat.: mørkt rom). Camera obscura er i sin enkleste form et lystett rom eller en boks hvor lysstrålene fra utsiden trenger inn gjennom et lite hull i en vegg, et såkalt ”pinhole”. Inne i rommet vil det dannes et levende opp ned og speilvendt bilde som viser omgivelsene og bevegelser på utsiden. Sitt gjennombrudd fikk camera obscura da hullet ble erstattet med en linse i 1568, og er en forløper for kameraet. På utstillingen vises både foto og objekter basert på camera obscura.

Utstillingen er støttet av Fjordheimstipendet 2018 og Kulturrådet.Nye MobilArt, DKS Hedmark, april 2018, Østerdalen

Formidling Posted on 6. juni 2018 11:19

MobilArt

I en tid der alle fotografer alt hele tiden, der mobilkameraet har blitt en del av oss og en forlengelse av sanseapparatet skal vi bruke dette kameraet til å lage god fotokunst.

Fotokunstner Jørn Hagen leder verkstedet der elevene skal bruke mobilen sin til å fortelle en historie gjennom en serie med foto. Til historien/fotoene skal det også skrives en enkel tekst. Resultatet av workshopen skal bli en utstilling på papir på vegg.

Turné for Turnéorganisasjonen i Hedmark til grunnskoler i Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Folldal.

Foto: Tynset ungdomsskoleAkropolisis, 23.-27.1.2018, Nansenskolen, Lillehammer

Prosjekter Posted on 6. juni 2018 09:55Neste »