Blog Image

Jørn Hagen

Fotokunstner

© Jørn Hagen
+47 90972649
jo-hage@online.no

Det magiske sakte bidet, Lillehammer Kunstmuseum/Eidsiva

Formidling Posted on 01 Jun, 2018 15:02:17



Mountain Map – et iskunstprosjekt, Lillehammer kunstmuseum, 2016

Prosjekter Posted on 10 Mar, 2016 23:14:18

Under
Ungdoms-OL (YOG) lagde kunstnergruppa, Kald kunst,
iskunst utenfor Lillehammer kunstmuseum. Hele 18 tonn is ble brukt for å bygge Mountain Map;
lyssatte isfjell som sto i dialog med Lillehammer Kunstmuseums fasade laget av
Snøhetta.

Mot slutten av prosjektet ble YOGs deltakere invitert til å delta i arbeidet.
De bygde små varder. Varder er godt forankret i vår historie både som budbærere og landemerker.

Kald kunst består av kunstnerne Jannecke
Lønne Christiansen, Jørn Hagen, Marit Hosar, Marianne Broch, og Ådne Løvstad.

Prosjektet
var et samarbeid mellom Lillehammer Kunstmuseum, YOG, og kunstnergruppa Kald kunst. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen
DNB, Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og YOG.



Kalde farger, Søre Ål skole, Lillehammer

Formidling Posted on 10 Mar, 2016 22:12:03


I samarbeid med fotograf og iskunstner Jørn Hagen, forfatter Janne
Aasebø Johnsen og dansepedagog Jomo Silveira
satte Søre Ål skole opp forstillingen ”Kalde farger” under årets vintermarked.

Ni
store lyssatte fargeblyanter i is, bygd av elever, var den sceniske rammen for en spektakulær forestilling
der elever fra 5.-7. trinn underholdt med fortelling, skuespill, sang og dans.

Søre ål skole har fått støtte fra Oppland fylkeskommune i form av
Kriblemidler.



De gode gjerninger redder verden, Solvang skole, 2015

Formidling Posted on 10 Mar, 2016 20:15:13

Fredag 27. november 2015 ble fotoutsmykkingen
”De gode gjerninger redder verden” avduket på Solvang skole.

Dette sitatet var det siste Bjørnstjerne Bjørnson
skrev på sitt sykeleie i 1910.

43 elever fra 6. trinn
har illustrert, under veiledning av Jørn, de gode gjerninger med foto. 32 av til
sammen flere tusen bilder ble plukket ut til å komme på veggen. Forfatteren
Edvard Hoem foretok avdukingen.



Landskapt. Etter Wirkola.

Prosjekter Posted on 05 Nov, 2015 21:28:08

Svendsbakken, Lismarka.


Oppland kunstsenters produksjonsstipend for 2015


Jørn Hagen har mottatt Oppland kunstsenters
produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.



Begrunnelsen fra Kunstutvalget i Oppland kunstsenter:

Prosjektet Landskapt. Etter Wirkola er
gjennomarbeidet og tydelig. Han videreutvikler sine prosjekt der han arbeider
med møte mellom menneskeskapte konstruksjoner og landskap. Denne gang den
norske identiteten knyttet til nedlagte hoppbakker i Gudbrandsdalen.
Hoppbakker er en viktig del av norsk kulturhistorie som her vil bli dokumentert
gjennom en kunstners blikk. Prosjektet skal vises i Galleri Svae på Gjøvik i
2016.

Prosjektet Landskapt. Etter Wirkola ble også
tildelt utstillingsstipend fra Kulturrådet.

Formålet med
utstillingsstipendet er å gi billedkunstnere, kunsthåndverkere og
kunstfotografer bedre forutsetninger i arbeidet med utstillinger. Stipendet er
ment å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomheten i
kommuner og fylker ved å gjøre offentlig tilgjengelige separat- eller
gruppeutstillinger mulig.



Verden snudd på hodet, 2015

Formidling Posted on 03 Nov, 2015 15:07:31



Verden snudd på hodet – eller camera obscura
Den kulturelle skolesekken, Oppland
Østre- og Vestre Toten, 7.9.-16.10.2015

Siden antikken har man kjent til det optiske prinsippet for fotografiet: Når lysstråler slippes inn gjennom et lite hull i veggen i et mørklagt rom, vil det på motsatt vegg avtegne seg et bilde av omgivelsene utenfor, opp ned og speilvendt.

Et rom på skolen blir et camera obscura (mørkt kammer). Elevene tas med
inn i en magisk verden snudd på hodet som aktiviserer elevene og skaper
engasjement og interesse i flere fag som kunst og håndverk, historie og
naturfag.



Venner for livet, Søre Ål skole, 2015

Formidling Posted on 03 Nov, 2015 14:55:31


Foto/tekst: Søre Ål skole

Venner for livet var tema for årets
store felles-forestilling ved Søre Ål skole. Med finansiell støtte fra Oppland
fylkeskommunes kriblemidler, og inspirert av profesjonelle kunstnerne, som er
en betingelse for Kriblemidlerprosjektene, fikk elevene jobbe sammen med
kunstnere og lærere helt fra prosjektstart.

Med god hjelp av forfatter og leselærer
Janne Aasebø Johnsen var elevene selv med og laget tekstene til forestillingen.
Tekstene ble siden bearbeidet til sangformat av lærer Vegard Eggen og tonesatt
av komponist Tor Ingar Jacobsen.

På samme måte
som at elevene selv laget tekstene, deltok de i det visuelle arbeidet rundt
forestillingen. Scenografien var basert på bilder tatt av elevene på de
forskjellige klassetrinnene. Denne prosessen ble ledet av kunstfotograf Jørn
Hagen
. Forestillingen ble vist i Maihaugsalen. Ved å vise forestillingen på en
slik scene, får elevenes verk løftet frem og fremstår med en profesjonell ramme
rundt seg. I løpet av våren 2015 skal dessuten bildene og utdrag av tekstene
bli til en permanent utsmykking på skolen. I tillegg blir det laget en bok av
prosjektet, med lydfiler, bilder og tekster. En bok alle elevene får som et
minne om hva de har deltatt på og bidradd til.



Vann i kunsten, REFLEKSJON, 5.- 20. september 2015

Formidling Posted on 03 Nov, 2015 12:40:45

Refleksjon: Tobias Brenden Fredriksen,
Benedicte Rooth Olstad, Joakim Nydal Svehaugen

For sjette år på rad har Lillehammer Kunstmuseum
gjennomført formidlingsopplegget Vann i kunsten, et samarbeid med
Eidsiva.

Målet var å la ungdom bli kjent med kunstfoto med
utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. Tilbudet ble gitt eksklusivt til
elever fra medier- og kommunikasjonslinjene ved Gausdal og Gjøvik videregående
skole. Elevene arbeidet intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde
Fauskerud
fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen i mai/juni
2015.

I årets utstilling har elevene «jaktet» etter øyeblikket i byrommet eller i naturen. Utstillingen Refleksjon setter søkelyset på vann, kraft og energi i situasjoner vi har sett før, men nå formidlet på en ny måte.

Prosjektet avsluttes med egen elevutstillingen Refleksjon
i Oppland Kunstsenter 5.-20. september 2015.
Utstillingsåpningen er 5. september kl 14 og er en del av Eidsivas Vannslippdag.



« PreviousNext »