Vann i kunsten er et formidlingsopplegg der målet er å la ungdom bli kjent med kunstfoto med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. Formidlingsopplegget er et samarbeid mellom Eidsiva og Lillehammer Kunstmuseum. Elever fra medier- og kommunikasjons-linjene ved Gausdal og Gjøvik videregående skole har arbeidet intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde Fauskerud fra Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen.

Resultatet av dette arbeidet vises i elevutstillingen LYDBØLGER, som åpnes lørdag 6. september kl 14 på Lilletorget. Åpningen er en del av Eidsivas Vannslippdag. Utstillingen vises ved Badedammen i Lillehammer i perioden 6. – 22. september 2014.

Utstillingen som består av 25 kunstverk, der hvert enkelt kunstverk har egen lyd. Lyden kan høres ved å bruke mobiltelefonen og scanne inn QR-koden som finner på kunstverket eller gå inn på bildets nettadresse.