Åpning torsdag 10.
Oktober kl 18.

Fotografiene som vises på denne utstillingen er hendelser, noen
av disse er selvopplevde og er iscenesatt og fotografert i enkle omgivelser. Andre
hendelser er konstruerte med utgangspunkt i nyhetsbildet eller billedgjøring av
en følelse eller stemning. Hendelsene vil være utgangspunktet for betrakterens
egen historie.

I ”Ufullendte historier” utforskes grensene mellom ny og
gammel teknologi ved å fotografere med et digitalt kamera uten objektiv. Dette
skaper en stemning og en tekstur som underbygger visualiseringen av tanker og
minner, og gir fotografiene et drømmeaktig uttrykk.

Utstillingen åpnes av
kunsthistoriker Hilde Fauskerud.
Musikalsk innslag ved Carol og Thor Kvande

Utstillingen er støttet av NORSK KULTURRÅD