Foto: Petter Elstad, Take Off

For tredje år på rad har
Lillehammer Kunstmuseum gjennomført formidlingsopplegget Vann i kunsten, et
samarbeidsprosjekt med Eidsiva. Målet har vært å la barn og unge bli kjent med
kunstfoto med utgangspunkt i tema vann, kraft og energi. I april 2012 har
elever, fra medier- og kommunikasjonslinjen ved Gausdal videregående skole,
arbeidet intensivt med kunstfoto sammen med museumspedagog Hilde Fauskerud fra
Lillehammer Kunstmuseum og kunstfotograf Jørn Hagen.

Elevene har bl.a. hørt
foredrag med kunstner Crispin Gurholt, gjennomført introduksjonsseminar om
kunstfoto i Lillehammer Kunstmuseum, hørt på Inge Møller fra Eidsiva snakke om
Mesnaelva som kraftkilde og hatt ekskursjoner til Hunderfossen Kraftverk og
Mesnaeleva. Dette har gitt elevene inspirasjon til å lage egne kunstfoto.
Resultatet
av dette arbeidet vises i elevutstillingen Take Off.

I forbindelse med
Eidsivas vannslipp i Mesnaelva ønsker vi velkommen til utstillingsåpning i
Lillehammer Kunstmuseum lørdag 1. september kl 14.

Les mer