Crispin Gurholt, Ekebergåsen

I april/mai 2012 skal elever fra medier- og
kommunikasjonslinjen ved Gausdal videregående skole intensivt arbeide med
kunstfotografiet. Tema er vann, kraft og energi. Formidlingsopplegget er et
samarbeidsprosjekt mellom Eidsiva og Lillehammer Kunstmuseum.

Med
tett oppfølging fra kunstfotograf Jørn Hagen og Lillehammer Kunstmuseum, skal
elevene arbeide med det rene og iscenesatte fotografiet. Resultatet av
dette arbeidet vises i en egen elevutstillingen i Lillehammer Kunstmuseum.
Utstillingen åpnes i forbindelse med Eidsivas vannslipp 1. september.

I
år med størst fokus på det iscenesatte fotografiet og Crispin Gurholts fotoutstilling Live Photo Lillehammer som åpner 21. april i Lillehammer Kunstmuseum.