Foto: Otta ungdomsskole

Otta
ungdomsskole har fått «Kriblemidler» til prosjektet ”Der elver og
elever møtes” fra Oppland fylkeskommune. Prosjektet gjennomføres i samarbeid
med kunstfotograf Jørn Hagen.

Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan ungdom og elever ved skolen
opplever skolen og nærmiljøet sitt gjennom ulike årstider. Dette skal komme til
uttrykk gjennom fotografiet.

Prosjektet gjennomføres på 8.trinn. Skoleåret 2011/2012 vil trinnet ha
ca. 65 elever.

Resultatet av prosjektet er en permanent utsmykking på skolen.