Skrive- og fotoverksted

Byen er tema når forfatter Lars Mæhle og fotograf Jørn Hagen holder skrive- og fotoverksted i Fabrikken på Lillehammer 25. mai 2011.

Hva skjer når tekst møter bilde? Hvilke fortellinger finnes i og omkring oss? Hva er viktig for å skrive godt og for å ta gode foto.