«Kultur i inkluderende arbeisliv» er et samarbeidsprosjekt mellom NSB
Kundesenter og Kunst og kulturhagen Fabrikken.

85 ansatte
ved NSB Kundesenter fra
Lillehammer og Trondheim skal gjennom dette prosjektet styrke samholdet på
arbeidsplassen gjennom en kreativ prosess sammen med profesjonelle kunstnere.

NSB ønsker å
finne de kreative og lekne linkene mellom jobben som noe konkret, og at det
også innenfor disse rammene er mulighet for å være skapende og innovativ.

Den enkelte
arbeidstaker vil ha mulighet til å velge aktiviteter som de selv ønsker og som
vekker nysgjerrighet. Det skal være fokus på positivitet, latter, lek og
kreativitet, og den enkelte skal få en forståelse for hvordan en kunstner tenker
og formidler.

Aktivitetene er; Fotografi/MobilArt (Jørn Hagen), grafikk (Cecilie Nygren), glassblåsing (Kari Mølstad og Yngve Havstad), keramikk (Elin Rossing), toving (Jorun
Thomassen, Berit Moe og Karin R. Braaten)

Resultatet av prosjektet skal presenteres i NSB Kundsenter.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd