I forbindelse med Eidsivas vannslipp i Mesnaelva 4. September 2010 åpner Lillehammer Kunstmuseum elevutstillingen ”Vannvittig”, etterfulgt av en omvisning
i fast samling med vekt på vannmotiver, ”Vannløypa”.

I løpet av det siste halve året har 150 elever i Gausdal og Lillehammer jobbet med kunstprosjekter der vann har vært inspirasjonskilde.

Elever ved Gausdal videregående
skole har hentet inspirasjon fra museets faste samling , fra lokale samtidskunstnere, og fra Mesnaelva. Ved hjelp av foto, video og lydarbeider tolker de vannets mangfoldige karakter.

Elever ved Hammartun ungdomsskole har tatt mobilbilder med utgangspunkt i temaet vann.

Resultatet av disse prosessene vises i elevutstillingen ”Vannvittig”. Utstillingen er et resultat av formidlingsprosjektet ”Vann i kunsten” som er et samarbeid
mellom Eidsiva Energi og Lillehammer Kunstmuseum rettet mot ungdom.

Jørn Hagen har vært prosjektleder, kunstnerisk ansvarlig, jury, lærer, stått for produksjon av utstillingen og tilslutt montert utstillingen (med god hjelp fra ansatte i Lillehammer Kunstmuseum)

Prosjektet gjentas i 2011.