Utstillingsåpning 9. april kl 13 med musikalsk innslag
og spennende åpningstale! Velkommen!

Utstillingen varer til 30. april 2011

Cecilie Nygren, grafikk, Anne Kristine Thorsby,
malerier og litografier og Jørn Hagen, foto

Tre billedkunstnere fra Oppland stiller ut hos Nysted
Galleri i april – hver med unike blikk på verden gjennom sine kunstuttrykk.

Anne Kristine Thorsby bruker naturelementene som en
visuell dialog til livet i sine malerier. Hun sier at hun skildrer disse elementene
for å formidle noe om mennesket selv, – Et menneske i bevegelse, og som er
underveis. Lars Lillo-Stenberg har sagt om verkene hennes: ”Bildene er
voldsomme og beroligende. Hvis man kan kalle dem maskuline, så er de i så fall
fotografert med en feminin pensel – eller omvendt”.

Jørn Hagen arbeider med fotobasert kunst. Han jobber
tematisk i serier, og lar motivet være et springbrett for utforsking av
fotografiets muligheter. Forenkling og abstraksjon er sentrale begreper for å
beskrive hans produksjon. Et gjennomgående trekk ved Hagens fotografier er at
han forenkler motivet i den hensikt å konsentrere uttrykket.

Som billedkunstner jobber Cecilie Nygren med grafikk,
i hovedsak med tresnitt. Hun liker å arbeide lenge med hvert tema og har ofte
bilder i serier. Motivene varierer og har utgangspunkt i egne interesser og
erfaringer i livet generelt.

Åpningstider torsdag-søndag kl 12-16 (Stengt påskeuka)

Elverum
Kunstforening