De fleste har i dag kamera på
mobiltelefonene sine. Bildene som blir tatt sendes som bildemeldinger (MMS) til
venner. Kan bilder tatt med mobilkameraer brukes til mer enn MMS, og kan dette ”leketøyet”
også brukes til å skape kreativ fotokunst? Produksjonen er bygd opp som en
workshop. Deltagerne, i grupper, skal bruke utlånte kameramobiler til å fortelle
en historie ved bruk av en serie med bilder. Historien kan eventuelt ledsages
av enkle tekster. Fortellingen kan være temabasert. Resultatet av workshopen
skal bli en utstilling på papir på vegg. Kan mobilkameraenes klare
ufullkommenheter brukes aktivt som et element i det kunstneriske uttrykket?

Beskrivelse: