Svendsbakken, Lismarka.


Oppland kunstsenters produksjonsstipend for 2015


Jørn Hagen har mottatt Oppland kunstsenters
produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.Begrunnelsen fra Kunstutvalget i Oppland kunstsenter:

Prosjektet Landskapt. Etter Wirkola er
gjennomarbeidet og tydelig. Han videreutvikler sine prosjekt der han arbeider
med møte mellom menneskeskapte konstruksjoner og landskap. Denne gang den
norske identiteten knyttet til nedlagte hoppbakker i Gudbrandsdalen.
Hoppbakker er en viktig del av norsk kulturhistorie som her vil bli dokumentert
gjennom en kunstners blikk. Prosjektet skal vises i Galleri Svae på Gjøvik i
2016.

Prosjektet Landskapt. Etter Wirkola ble også
tildelt utstillingsstipend fra Kulturrådet.

Formålet med
utstillingsstipendet er å gi billedkunstnere, kunsthåndverkere og
kunstfotografer bedre forutsetninger i arbeidet med utstillinger. Stipendet er
ment å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomheten i
kommuner og fylker ved å gjøre offentlig tilgjengelige separat- eller
gruppeutstillinger mulig.