Prosjektbeskrivelse
WHITE PEOPLE

Utgangspunktet for prosjektet er hendelser
mellom mennesker. Noen av hendelsene er selvopplevde, historiske i nær fortid,
som er iscenesatt og fotografert i enkle omgivelser. Andre hendelser kan være
konstruerte ut fra aktuelt nyhetsbilde eller billedgjøring av en følelse eller
stemning. Bruk av kameravinkel, fokus, komposisjon og lys konsentrerer utrykket
rundt fortellingen som formidles.