«The Old Man» var ett av tre verk innsendt til årets Høstutstilling. To verk gikk videre til 2. juryering.

Utfall av 2. juryering

Vi viser til din søknad om deltagelse på Høstutstillingen 2011, Statens 124. Kunstutstilling. Juryen har avsluttet sitt arbeid og vi må dessverre meddele at ditt verk ikke kom med på utstillingen i år.

Men det å komme til 2. juryering er imponerende i seg selv. Det var 244 blant 2221 søkere som kom videre til denne delen av utvelgelsen, og bare 93 kom inn med verker til Høstutstillingen.

Utgangspunktet for verkene mine er
dagligdagse hendelser mellom mennesker. Hendelsene er selvopplevde, historiske
i nær fortid, som er iscenesatt og fotografert i et tomt landskap uten
omgivelser. Bruk av kameravinkel, fokus, komposisjon, lys og mangel på omgivelser konsentrerer
utrykket rundt fortellingen som formidles.
Noen ganger er betrakteren en del av
hendelsen (Zoom), andre ganger er vi kikkere og står utenfor og betrakter
hendelsen (The Old Man).

I ”Zoom” betrakter vi kvinnen. Hun forvandles
(fra venstre mot høyre) fra å være en høyreist, sterk og personifisert kvinne
(et subjekt) til å bli en kropp (et objekt).
I ”The Old Man” ser vi en hendelse mellom tre
mennesker, en historie i to bilder, der identitet, kjærlighet og kjønnsroller
er det viktige.