”Kulturlandskap
kan definerast som landskap påverka av menneskeleg aktivitet. I ytste forstand
kan ein seia at også moderne menneskeskapte landskap som byar og vegar er
former for kulturlandskap”. Norsk
Kulturarv

I prosjektet ”LANDSKAPT”
utforsker jeg det estetiske møtet mellom det menneskeskapte og naturen. Jeg lar
skulpturelle, strenge konstruksjoner og byggverk (veger, kraftverk, tuneller
etc.) møte den sårbare naturen med sine organiske former.

Er konstruksjonene/elementene stygge eller vakre?

Hva gjør inngrepet i landskapet med oss?

Ofte er byggeverkene et resultat av våre drømmer og behov.
Vi tilfører og vi tar vekk for å tilfredsstille krav til høyere levestandard og
enklere liv. Er det alltid nødvendig?

Dette er noen av spørsmålene jeg ønsker å belyse i ”LANDSKAPT”.

Jørn
Hagen
Kunstfotograf