Jørn
Hagens fotoprosjekter er formale eksperimenter som reflekterer over historiens
møte med nåtiden. Hagen jobber tematisk i serier, og lar motivet være et
springbrett for utforsking av fotografiets muligheter. Forenkling og
abstraksjon er sentrale begreper for å beskrive hans produksjon. Han benytter
opptakssituasjonen, utsnittet, digitale hjelpemidler og tradisjonelle
fotografiske teknikker for å gripe kreativt inn i prosessen fram mot det
ferdige bildet. Et gjennomgående trekk ved Hagens metode er at han forenkler motivet
i den hensikt å konsentrere uttrykket. Slik fortettes stemningen. Også når
Hagen benytter et mer dokumentarisk uttrykk velger han motiver som gir mulighet
til stilisering og forenkling, som dette islandske panoramaet. Menneskets
inngripen i form av høyspentmaster og brøytestikker synes spinkle og sårbare i
det ugjestmilde landskapet. Hagen fremstår her som en moderne romantiker; han
gjengir erfaringen av det sublime landskap i en moderne versjon. Et enslig
menneske på ski, en bil på vei gjennom landskapet; et landskap som synes
overveldende goldt og endeløst. Forgjengelige, menneskeskapte strukturer og
gjenstander i et eldgammelt, tilsynelatende uendelig landskap.

Janeke
Meyer Utne
Kunsthistoriker