Fotoprosjektet ”Dykdalber” tar utgangspunkt i tilsynelatende beskjedne
elementer i form av flere rekker råtnende påler plassert der Lågen møter Mjøsa.
Dette er restene etter det som en gang var Lillehammer Lense. Her ble tømmeret,
som kom løst nedover Lågen fra Gud-brandsdalen samlet, sortert og videresendt.
Dykdalber (Duc d’Alber) er det franske navnet på disse pålene. Er de visuelt
søppel, historiske objekter eller vakre estetiske konstruksjoner? Hagen isolerer
det enkelte objektet fra sin rette sammenheng. Gjennom digitale bildebe-handlingsteknikker
bearbeider han objektenes overflate med den hensikt å poengtere tidens tærende
tann, og legger deretter på en farget bakgrunn. På denne måten kontrasteres
objektenes materielle overflate mot den kompakte bakgrunnsfargen, og de gamle
trepålenes estetiske kvalitet framheves. Hagen får fram at disse pålene både er
vakre estetiske elementer og symboler på en historisk forgangen tid, hvor de var
et viktig ledd i framdrift og levering av tømmer fra hele Gudbrandsdalen. Slik
utgjør ”Dykdalber” også et møte mellom fortid og nåtid, og mellom gammel og ny
teknologi.

Janeke
Meyer Utne
Kunsthistoriker