Jørn Hagen opptatt som medlem i Forbundet Frie Fotografer.

Forbundet Frie Fotografer (FFF) er en landsdekkende
kunstnerorganisasjon for fotografer og billedkunstnere som arbeider med
kamerabasert kunst. Forbundet Frie Fotografer skal fremme kunstfotografiet i
Norge, samt ivareta kunstfotografenes fagpolitiske interesser og forholdet til
offentlige myndigheter.

Forbundet Frie Fotografer har forhandlingsrett med
staten når det gjelder vederlagsordningene. Midlene fra disse ordningene
forvaltes av Norsk Fotografisk Fond og fordeles til rettighetshavergruppen i
form av stipender, og støtte til virksomhet som er i rettighetshavernes felles
interesser. Herunder drift av Forbundet Frie Fotografer og støtte til
Fotogalleriets utstillingsvirksomhet.

Forbundet Frie Fotografer tar opp sine medlemmer etter
vurdering i FFFs jury. Det er utelukkende kunstneriske kriterier som
legges til grunn for medlemskap.

Forbundet Frie Fotografer
drives for midler bevilget av Norsk Fotografisk Fond og medlemsavgiften.