Jørn Hagen (f. 1959) er billedkunstner og fotograf. Arbeider med kamerabasert kunst og som kommersiell fotograf.

Som kunstner eksperimenterer han med forskjellige teknikker, materialer og presentasjonsformer. Hagen arbeider ofte tematisk i serier og er opptatt av forenkling og abstrahering. Han eksperimenterer også mye med fotografiet som grafisk uttrykk.

Jørn Hagen har hatt separatutstillinger i bl.a. Galleri Zink, Galleri Svae, Produksjonshallen/KIO, Galleri Z, Weidemannsamlingen, Galleri NK og på Maihaugen, og har deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen og Opplandsutstillingen en rekke ganger.

Utført utsmykkinger bl.a. på Maihaugen, Søre Ål bokollektiv og Gudbrandsdølen Dagningen. Han er innkjøpt av bl.a. Oppland fylkeskommune, Øyer kommune og Telenor. Medlemskap i Billedkunstnerne i Oppland, Norske Billedkunstnere og Forbundet Frie Fotografer.

«Forenkling og abstraksjon er sentrale
begreper for å beskrive fotokunstneren Jørn Hagens produksjon. Hans
fotoprosjekter er formale eksperimenter, som tar utgangspunkt i og reflekterer
over historiens møte med nåtiden. Han jobber tematisk i serier, og motivet er
et springbrett for utforsking av fotografiets muligheter.
Han iscenesetter ikke motivet men benytter opptakssituasjonen, utsnittet,
digitale hjelpemidler og tradisjonelle fotografiske teknikker for å gripe
kreativt inn i prosessen fram mot det ferdige bildet. Et gjennomgående trekk
ved hans metode er at han forenkler motivet i den hensikt å konsentrere
uttrykket. Slik fortettes stemningen i bildet. Vår tro på fotografiets
autentisitet er sterk, vi forventer at bildet viser til noe som har eksistert.
Selv i Hagens mest abstraherte bilder er referansene til virkeligheten der som
en forutsetning for fortolkingen. Den er hele tiden en klar betingelse for vår
forståelse av hans bilder.»

Janeke Meyer Utne, Kunsthistoriker/Kurator Lillehammer Kunstmuseum

CV:
CV-kunst-20220109